Styrelse

Följande personer ingår i styrelsen


  Ordförande: Gunilla Bäcklund

  Sekreterare: Ingela Arvidsson

  Kassör: Emma Gren

  Ledamöter: Berit Camper, Kristian Frid

  Ersättare: Johan Bergqvist, Renée Gustavsson, Gert Johansson


Styrelsen kontaktas via samma e-post som bokningar